Proiectul este structurat în activități dedicate atât evaluării sistemului educațional în vederea integrării programelor naționale într-un proces unitar, repetabil și eficient, cât și dezvoltărilor sale ulterioare, la care se adaugă cea aferentă managementului proiectului.

Activitatea principală a proiectului constă în pregătirea și implementarea unui cadru metodologic integrat de desfășurare a programelor naționale pentru îmbunătățirea fluxurilor de lucru. Implementarea acestui cadru metodologic integrat a demarat cu o etapă de evaluare a structurilor existente la nivel central, județean și regional, a cadrului legislativ pentru fiecare dintre programele naționale, precum și a proceselor utilizate, etapă încheiată la finele anului 2013. În prezent, în baza concluziilor analizei structurilor și a metodologiei existente, se derulează activitățile de redefinire a actorilor și a rolurilor acestora pentru derularea programelor naționale, se elaborează fluxuri de lucru optimizate general valabile pentru acestea.

În sprijinul activității principale, proiectul are ca obiectiv și dezvoltarea unei platforme informatice suport pentru organizarea și derularea examenelor naționale de admitere în licee, bacalaureat, mișcarea personalului didactic și acordarea ajutoarelor financiare în sistemul de învățământ. Pentru această etapă a proiectului a fost inițiată și finalizată livrarea echipamentelor necesare realizării infrastructurii tehnice și de securitate pentru funcționarea soluției informatice.
În derulare se află etapele de proiectare, dezvoltare, testare, instalare și configurare a instrumentelor informatice folosite în procesul de colectare a datelor, de realizare a repartizărilor, conform cadrului metodologic integrat.

De asemenea, în cadrul proiectul a fost demarată și activitatea de implementare a componentei de instruire a utilizatorilor, asigurându-se astfel o eficienţă ridicată în utilizarea noului sistem informatic ce se va implementa. Pentru realizarea acestei componente a proiectului, a fost parcursă etapa de selectare, la nivel național, a celor 650 de utilizatori de la toate nivelurile organizației Beneficiarului și care urmează să fie instruiți în vederea utilizării sistemului informatic creat prin proiect.

În parelel cu activitățile specifice proiectului, se derulează și activitățile de management care presupun asigurarea structurii interne a proiectului, coordonarea membrilor echipei de implementare și a experților implicați urmărind finalizarea cu succes a proiectului și atingerea indicatorilor propuși.

Proiectul se încadrează în priorităţile naţionale şi europene şi aduce o contribuţie semnificativă la crearea unei administraţii publice mai eficace, în beneficiul societăţii româneşti.