„Proiectul de față se înscrie în rândul proiectelor de succes ale Ministerului Educației, punând la dispoziția sistemului educațional românesc un puternic instrument metodologic și informatic pentru gestionarea programelor naționale. Fie că vorbim de Bacalaureat, Admiterea în licee, Titularizare, Definitivat sau de programele sociale Euro 200 și Bani de Liceu, avem la dispoziție mecanisme de monitorizare în timp real ale activităților specifice, avem o gestiune unificată ale acestor procese, o trasabilitate istorică, nomenclatoare naționale unitare și, nu în ultimul rând, componente de analiză aprofundată a rezultatelor, atât în timp real, cât și agregate multianual. Beneficiem acum de o platformă integrată, ușor de folosit, performantă și scalabilă, care răspunde tuturor cerințelor de gestiune, monitorizare și raportare intra- și interinstituțională de care Ministerul Educației și instituțiile din subordine au atât de mare nevoie pentru îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și de asistență socială oferite prin sistemul educațional preuniversitar din România.”.

Daniel BŐJTE, Manager de proiect

Ministerul Educației și Cercetării Științifice deruleaza proiectul „Platforma metodologica si informatica pentru organizarea si desfasurarea programelor „Admiterea in invatamantul liceal de stat”, „Bacalaureat”, „Certificare a calificarii profesionale”, „Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar – Titularizarea”, „Euro 200” si „Bani de liceu” din sistemul educational preuniversitar”, cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.


OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul proiectului este eficientizarea structurii si proceselor necesare pentru organizarea si derularea examenelor nationale de admitere in licee, bacalaureat, miscarea personalului didactic si acordarea ajutoarelor financiare in sistemul de invatamant.

Obiectivele specifice asumate in cadrul proiectului sunt:

 • Realizarea unei analize metodologice pentru identificarea punctelor slabe existente in sistem;
 • Restructurarea proceselor administrative si realizarea metodologiei integrate de derulare a programelor de examene nationale si acordare de ajutoare financiare;
 • Proiectarea procesului de colectare a datelor si a fluxurilor de lucru;
 • Proiectarea, dezvoltarea si implementarea platformei informatice suport;
 • Formarea cadrelor implicate in implementarea programelor, pentru adaptarea la noile metodologii;
 • Aplicarea cadrului metodologic integrat;
 • Construirea cadrului de diseminare a rezultatelor.

Perioada de derulare a proiectului este de 36 luni.


INSTITUTII IMPLICATE

Pe toata perioada de derulare a proiectului vor fi implicate urmatoarele institutii:

 • 41 de Inspectorate Scolare Judetene;
 • 1 Inspectorat Scolar al Municipiului Bucuresti;
 • 6 Inspectorate Scolare ale Sectoarelor;
 • 9.365 Institutii de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica;
 • MECS.

GRUP TINTA

Grupul tinta vizat de proiect:

 • 30 de functionari publici angajati MECS implicati in derularea programelor la nivel central;
 • 150 de angajati personal contractuali la nivel regional si judetean al structurilor administratiei sistemului de invatamant din Romania – Inspectoratele Scolare Judetene/al Municipiului Bucuresti;
 • personalul de conducere al tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din Romania (9.365 institutii de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica;
 • 4.000 de operatori de date la nivelul unitatilor de invatamant.

IMPACTUL SOCIAL AL PROGRAMELOR

 • Admiterea in invatamantul liceal de stat – 175.000 de elevi/ an;
 • Organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat si a examenelor de certificare a calificarii profesionale – 200.000 de elevi/an;
 • Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar (titularizarea) – 75.000 de candidati la posturi de profesori/an;
 • Acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare conform Legii nr. 269/2004 (“Euro 200”) – 25.000 elevi si studenti beneficiari/an;
 • Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” – 125.000 de elevi/an.

REZULTATE ANTICIPATE

In raport cu obiectivele proiectului, rezultatele anticipate care contribuie la realizarea acestuia, dupa cum urmeaza:

 • Cresterea nivelului de incredere al cetatenilor in serviciile oferite de sistemul de invatamant;
 • Imbunatatirea gradului de responsabilizare a administratiei la fiecare nivel;
 • Reducerea duratei de livrare a serviciilor catre public prin stabilirea de puncte de contact unice;
 • Eficientizarea procesului decizional politico-administrativ pentru derularea programelor examenelor nationale;
 • Automatizarea procesului de integrare a datelor generate de sistemul informatic implementat in BDNE;
 • Prelucrare informatizata a dosarelor.

ACTIVITATI

A Activitati de management de proiect
B Activitati suport/organizatorice
C Activitati de promovare, diseminare, exploatare
D Realizarea unei analize a structurilor existente, a metodologiei privind examenele nationale si acordarea ajutoarelor financiare, in vederea identificarii modificarilor necesare a fi realizate pentru eficientizarea proceselor
D1.1 Analizarea cadrului metodologic si legislativ pentru fiecare program
D1.2 Analizarea structurilor existente la nivel central, judetean si regional si a proceselor utilizate la momentul curent
E Activitati de implementare, optimizare si instruire
E1 Dezvoltarea unui cadru metodologic integrat de desfasurare a programelor, pentru imbunatatirea fluxurilor de lucru conform concluziilor analizei structurilor si metodologiei existente
E2 Identificarea variantelor optime de dezvoltare a aplicatiilor folosite in procesul de colectare a datelor, de realizare a repartizarilor, conform cadrului metodologic integrat
E3 Formarea personalului implicat din MECTS si din cadrul Inspectoratelor Scolare Judetene/al Municipiului Bucuresti, pentru implementarea modificarilor aparute la nivel national
E4 Validarea cadrului metodologic integrat – implementarea in primul an
E5 Generalizarea utilizarii cadrului metodologic integrat – prin implementarea in anul 2
F Instruirea a 650 de utilizatori
G Auditul proiectului

LIVRABILE PRINCIPALE

In conformitate cu obiectivele asumate, ca o parte a rezultatelor proiectului, livrabilele relevante pot fi descărcate mai jos: