Instruirea utilizatorilor

Proiectul și-a propus formarea personalului implicat în implementarea programelor naționale, respectiv a cel puțin 650 de utilizatori ce provin din cadrul personalului MEN și al Inspectoratelor Școlare Județene/al Municipiul București.

Programul de instruire s-a derulat pe parcursul perioadei aprilie-octombrie 2014, în 48 de locații din țară, distribuite în aproape toate zonele geografice.