Pentru a asigura reușita și adopția platformei metodologice și informatice de către utilizatorii finali, proiectul și-a propus formarea personalului implicat în implementarea programelor naționale, respectiv a cel puțin 650 de utilizatori ce provin din cadrul personalului MEN și al Inspectoratelor Școlare Județene/al Municipiul București.

Prin planul de instruire elaborat de echipa de implementare a proiectului au fost setate ca obiective ale instruirii:
• dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor practice de utilizare şi administrare a sistemului în ansamblul său şi a componentelor din care este alcătuit (aplicaţiile de management educaţional)
• asigurarea unei înțelegeri unitare și cuprinzătoare a subiectelor de instruire;
• asigurarea unui conținut de instruire care să îmbunătățească deprinderea modului de operare în sistem şi a modului de rezolvare a problemelor curente de serviciu folosind sistemul informatic.

Cadrul general al instruirii personalului cheie va respecta caracteristicile programelor de formare ale adulţilor:
• porneşte de la experienţa participanţilor, pe care o va dezvolta prin descoperire, exerciţii practice.
• pune accentul pe învăţare (nu pe predare), pe experimentare şi studiu individual.
• promovează învăţarea în general şi învăţarea prin colaborare în special.
• învăţarea va fi personalizată şi adaptată nevoilor individuale de instruire şi ritmului propriu de asimilare şi valorificare a cunoştinţelor.

La dispoziţia utilizatorilor instruiți vor fi puse materiale suport pentru susţinerea tematicii programului de formare, respectiv manuale în format fizic și editabil, precum și aplicaţiile informatice suport adecvate programelor naționale.
Programul de instruire se va derula pe parcursul luniilor aprilie și mai 2014, în 48 de locații din țară, distribuite în aproape toate zonele geografice.

JUDEȚ LOCAȚIA NUMĂR CURSANȚI
ALBA Colegiu Tehnic Alexandru Domsa, Alba Iulia 13
ARAD Colegiul Național E.G.Birta, Arad 15
ARGEȘ Colegiul Național E.G.Birta, Arad 16
BACĂU Colegiul Național Vasile Alecsandri, Bacău 13
BIHOR Colegiul Tehnic Traina Vuia, Oradea 14
BISTRȚA NĂSĂUD Liceul de Arte Plastice Corneli Baba, Bistrița 13
BOTOȘANI Colegiu Național A.T Laurian, Botoșani 23
BRĂILA CCD Brăila 15
BRAȘOV Colegiul de Științe Grigore Antipa, Brașov 23
BUCUREȘTI Colegiul Național Gheorghe Lazăr 13
BUCUREȘTI Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, București 24
BUCUREȘTI Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, București 24
BUCUREȘTI Școala Gimnazială nr 149 13
BUCUREȘTI Școala Gimnazială nr 13 10
BUCUREȘTI Școala Gimnazială Nicolae Titulescu 10
BUCUREȘTI Colegiul Ramono Catalic Sf. Iosif 13
BUZĂU Liceul cu program sportiv, Buzău 13
CĂLĂRAȘI Inspectoratul Școlar Județean Călărași 13
CARAȘ SEVERIN Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin 21
CLUJ Inspectoratul Școlar Județean Cluj 13
CONSTANȚA Inspectoratul Școlar Județean Constanța 13
COVASNA Inspectoratul Școlar Județean Covasna 13
DÂMBOVIȚA Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 26
DOLJ Inspectoratul Școlar Județean Dolj 10
GALAȚI Inspectoratul Școlar Județean Galați 13
GIURGIU Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 14
GORJ Inspectoratul Școlar Județean Gorj 14
HARGHITA Inspectoratul Școlar Județean Harghita 17
HUNEDOARA Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Deva 17
IALOMIȚA Inspectoratul Școlar Județean Ialomița 10
IAȘI Inspectoratul Școlar Județean Iași 13
ILFOV Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 13
MARAMUREȘ Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Baia Mare 14
MEHEDINȚI Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți 13
MUREȘ Inspectoratul Școlar Județean Mureș 13
NEAMȚ Inspectoratul Școlar Județean Neamț 13
OLT Inspectoratul Școlar Județean Olt 12
PRAHOVA Colegiul Tehnic Elie Radu, Ploiești 27
SATU MARE Liceul Tehnic Constanin Brâncuși, Satu Mare 20
SĂLAJ Colegiul Național Silvania, Zalău 13
SIBIU Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 13
SUCEAVA Inspectoratul Școlar Județean Suceava 13
TELEORMAN Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 13
TIMIȘ Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Timișoara 13
TULCEA Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 14
VÂLCEA Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Rm. Vâlcea 24
VASLUI Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Vaslui 13
VRANCEA Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 13