Promovarea proiectului este orientată asupra vizibilității rezultatelor la nivel național și regional. Proiectul a fost mediatizat încă de la început prin intermediul mass-media centrală și locală pentru a stimula interesul cât mai multor entități, ținând cont că beneficiarii direcți ai platformei metodologice și informatice ce urmează a fi implementată vor fi 41 de inspectorate școlare județene, un inspectorat al Capitalei, 6 inspectorate școlare ale sectoarelor și 9365 de instituții de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.

În mod indirect, impactul proiectului este mult mai larg, întrucât anual, la admiterea în învățământul liceal de stat participă 175.000 de elevi, la bacalaureat 200.000 de elevi, mișcarea personalului didactic vizează 75.000 de candidați la posturile de profesori, ajutorul financiar pentru stimularea achiziționării de calculatoare are 25.000 de beneficiari, elevi și studenți, în timp ce programul „Bani de liceu” are 125.000 de elevi beneficiari.

Astfel, în cadrul acțiunilor de informare și publicitate au fost întreprinse acțiuni de:

• Publicare de ştiri periodice pe site-ul instituţiei – MEN, www.edu.ro;
• Dezvoltare și actualizare a conținutului site-ului de proiect, găzduit la adresa www.programe-nationale.ro
• Publicare a 3 anunțuri de presă ce anunță demararea implementării proiectului
• Organizare a unei conferințe de lansare a proiectului în data de 31.10.2012 în Capitală, la Hotel Ramada, în prezența invitaților din grupul țintă al proiectului, directori de școli, precum și reprezentanți ai mass-media
• Producție a 500 de afișe și 2.000 de pliante cu rol de informare a publicului privind proiectul și care vor fi distribuite în cadrul evenimentelor organizate în cadrul acestuia.

Sursa f