Formarea unui număr suplimentar de 650 utilizatori ai sistemului – ANUNȚ SELECȚIE și REZULTATE

În urma desfășurării activităților de formare din cadrul proiectului și al feedbackului primit atât din partea formatorilor, cât și a cursanților, echipa de management a decis suplimentarea numărului de utilizatori instruiți în utilizarea platformei informatice cu încă 650 de utilizatori. Astfel, pentru realizarea noii activități de formare, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a publicat următoarele [&hellip

Formarea personalului implicat din MEN și din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene

Pentru a asigura reușita și adopția platformei metodologice și informatice de către utilizatorii finali, proiectul și-a propus formarea personalului implicat în implementarea programelor naționale, respectiv a cel puțin 650 de utilizatori ce provin din cadrul personalului MEN și al Inspectoratelor Școlare Județene/al Municipiul București. Prin planul de instruire elaborat de echipa de implementare a proiectului [&hellip

Informare și publicitate

Promovarea proiectului este orientată asupra vizibilității rezultatelor la nivel național și regional. Proiectul a fost mediatizat încă de la început prin intermediul mass-media centrală și locală pentru a stimula interesul cât mai multor entități, ținând cont că beneficiarii direcți ai platformei metodologice și informatice ce urmează a fi implementată vor fi 41 de inspectorate școlare [&hellip

Asigurarea managementului și monitorizarea proiectului

Proiectul este structurat în activități dedicate atât evaluării sistemului educațional în vederea integrării programelor naționale într-un proces unitar, repetabil și eficient, cât și dezvoltărilor sale ulterioare, la care se adaugă cea aferentă managementului proiectului. Activitatea principală a proiectului constă în pregătirea și implementarea unui cadru metodologic integrat de desfășurare a programelor naționale pentru îmbunătățirea fluxurilor [&hellip

Rezultatele primei etape a simularii examenului de bacalaureat 2013

Pe data de 30 ianuarie si 1 februarie au avut loc simularile pentru examenul de bacalaureat la doua dintre materii: limba si literatura romana si matematica si s-au desfasurat conform ordinului privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national din 2013, iar pe data de 22 aprilie va avea loc simularea probei de informatica. In [&hellip

Mai multi candidati inscrisi in 2013 pentru examenul de definitivare in invatamant

Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, in anul 2012, rata de promovabilitate a examenului de definitivare in invatamant a fost de 65%, 25 dintre candidati obtinand nota zece la diferite discipline, 3.557 de candidati au obtinut note peste 7 si 1.907 sub media de promovare. Profesorii care nu au obtinut note de promovare au dreptul sa repete [&hellip

Un pas spre eficientizarea serviciilor publice din educatie

„Necesitatea elaborării unui cadru metodologic cuprinzător, care să includă și să coreleze desfășurarea tuturor acestor programe, precum și elaborarea unei platforme informatice comune, va duce la creșterea semnificativă a eficienței și eficacității cu care MEN desfășoară aceste programe naționale. În acest sens, este necesară reproiectarea tuturor fluxurilor decizionale, informaționale și informatice pentru a sprijini strategia [&hellip

Ministerul Educatiei Nationale nu va modifica modalitatea de admitere la liceu

Schimbarile in randul ministrilor Ministerului Educatiei Nationale au adus modificari in ceea ce priveste modalitatea de admitere in clasa a IX-a, dar anul 2013 pare sa aduca o stagnare a modificarilor admiterii in invatamantul liceal de stat, astfel incat Metodologia privind evaluarea nationala la finalul clasei a VIII-a, aprobata prin OMECTS nr. 5.606/31.08.2012, ramane valabila [&hellip