Egalitate de șanse

Principiul egalității de șanse a fost, este și va fi respectat pe toata perioada ciclului de viață a prezentului proiect. În acest sens, Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice își asumă răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura drepturi egale pentru cetăţeni, fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc. [&hellip

Dezvoltare durabilă

Preocupările Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice privind dezvoltarea durabilă sunt reale şi permanente, fiind avute în vedere în fiecare activitate sau proiect dezvoltat în ultimii ani. Dezvoltarea durabilă, sintetizând necesitatea de satisfacere a nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, a fost avută în vedere în procesul de elaborare [&hellip